Thư viện ảnh

 

Hình ảnh The Miracle Wands

Hình ảnh khai trương Trung Tâm Trị Bệnh The Miracle Wands Clinic tại Beverly Hills

Hình Ảnh Ngày Khai Trương Trụ Sở Đôi Đũa Thần Kỳ Tại Melbourne – Úc Châu:

Hình Ảnh Hội Thảo Tại Bỉ (Belgium):

Hình Ảnh Hội Thảo Tại Paris – Pháp:

Hình Ảnh Hội Thảo Tại Đức:

Hình Ảnh Hội Thảo Tại SanJose:

Hình Ảnh Hội Thảo Tại Texas Dallas:

Hình Ảnh Hội Thảo Tại Texas Houston:

Hình Ảnh Hội Chợ Santa Ana:

Hình Ảnh Zenshow:

Hình Ảnh Đêm Gây Quỹ Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Tây:Hình Ảnh Đêm Gây Quỹ Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Tây:

Hình Ảnh Khách Hàng tại Cali:

Hình Ảnh Gian Hàng Đôi Đũa Thần Kỳ tại Mỹ: